You have no items in your shopping cart.

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi đặt hàng tại Lasimos khách hàng cần cung cấp Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email để chúng tôi xác nhận đơn hàng, hỗ trợ, tư vấn và giao hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng được sử dụng để xác nhận đơn hàng và giao hàng.

Ngoài ra còn có thể được sử dụng để thông báo thông tin khuyến mãi từ Lasimos.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng sẻ được lưu trữ vĩnh viễn tại Lasimos cho đến khi có yêu bỏ hủy bỏ từ khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin khách hàng được thu thập và quản lý bởi Lasimos

Địa chỉ: 83/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng hai cách là chỉnh sửa trực tiếp từ trang thanh toán hoặc gửi mail yêu cầu về admin@Lasimos.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không bán, tiết lộ, chia sẽ thông tin khách hàng dưới bất cứ hình thức nào cho bên thứ 3 vì mục đích thương mại.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho công ty giao nhận để thực hiện giao hàng cho khách hàng.